Site icon Burbiškio dvaras

ES projektai

Burbiškio dvaras dalyvauja Europos sąjungos kultūros plėtros projekte, kurio dėka bus įsigyta nauja dvaro patrauklumą bei funkcionalumą didinanti įranga – fortepijonas ir audiogidas.
Projekto tikslas – didinti Burbiškio dvaro kultūros paslaugų prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir įvairesnes tikslines grupes.
Sprendžiamos problemos. Kultūros paveldas kaip unikalūs ištekliai nėra efektyviai naudojami kurti pridėtinę vertę šalies ekonomikoje ir stiprinti tautinę tapatybę. Kultūros turinys, kultūros paveldo vertingosios savybės sudaro didžiąją ir esminę kiekvieno pasakojimo apie lankytinus objektus dalį ir yra viena pagrindinių priežasčių keliauti. Kai kurių aktualizuotų ir visuomenei atvirų kultūros paveldo objektų žinomumas ir lankymas nėra pakankamas dėl per menkos arba nepatrauklios komunikacijos įvairiais būdais, informacijos užsienio kalba trūkumo. Burbiškio dvare iki šiol trūko pastovios įrangos koncertams – šią spragą užpildys su ES parama įsigyjamas fortepijonas, taip pat lankytojams bus dar patogiau dalyvauti ekskursijose, kadangi audiogidas garantuos kokybišką informaciją bet kuriuo dvaro muziejaus darbo metu. Tikimasi, kad projekto apimtyje įsigyta nauja įranga pritrauks didesnius lankytojų srautus, padidės koncertų skaičius ir susidomėjimas Burbiškio dvaru.
Burbiškio dvare per metus tikimasi sulaukti 4 027 lankytojų.
Trukmė 02/2024 – 02/2025
Projekto vertė €78.637,03
ES finansavimas €58.191,40

Exit mobile version